Verbetchii Victor

编辑:大小网互动百科 时间:2020-05-30 16:56:37
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
Verbetchii Victor,摩尔多瓦籍足球运动员。
外文名
Verbetchii Victor
国    籍
摩尔多瓦
出生日期
1983年7月03日
运动项目
足球

Verbetchii Victor场上位置

编辑
后卫

Verbetchii Victor职业生涯

编辑
时间
  
球队
  
2010 - 2011伯尔齐奥林匹亚
2012 - 2013伯尔齐奥林匹亚
[1] 
参考资料